bxh indonesia Giàn khoan Crossfit

Cho dù bạn bắt đầu phòng tập thể dục chéo của riêng mình hay đang tìm cách biến phòng tập thể dục tại nhà của bạn thành một cơ sở có thể đảm nhận bất kỳ WOD nào, việc thêm một giàn khoan Crossfit có thể giúp bạn vượt quá mục tiêu thể thao. Các đơn vị đứng miễn phí này đặc biệt lý tưởng để xây dựng các hệ thống đào tạo lớn, linh hoạt trong không gian nhỏ và đầy thách thức. Giàn khoan Crossfit của bạn có thể được trang bị một loạt các phụ kiện từ lựa chọn của chúng tôi, bao gồm các dây chiến đấu, thanh kéo lên, giá đỡ, và nhiều hơn nữa.

vật phẩm 1-12 của 21

Đặt hướng giảm dần
Trang
trên một trang