fo4 cau thu Tấm chắn / miếng đệm Thái

Những chiếc khiên đấm và miếng đệm Thái đã trở thành những thiết bị đào tạo phổ biến trong thế giới quyền anh và MMA. Các miếng đệm Thái cho phép các huấn luyện viên cung cấp các mục tiêu di chuyển nhanh, nơi các máy bay chiến đấu có thể ném tất cả các cách đá, cú đấm và đầu gối, giúp họ chuẩn bị tốt hơn cho dòng chảy cạnh tranh. Chúng tôi có những cú đấm truyền thống và các miếng đệm trong lựa chọn của chúng tôi cho Muay Thai, Kickboxing và các loại võ thuật hỗn hợp khác, cũng như các miếng đệm hấp thụ tác động để sử dụng trong đào tạo quyền anh.

vật phẩm 1-11 của 25

Đặt hướng giảm dần
Trang
trên một trang