fiffa online

vongloaiworlcup Túi đặc biệt

Túi đấm đúng có thể tăng hiệu quả của việc tập luyện của bạn. Ringside.com mang theo một loạt các túi đặc biệt để thực hành từ trên cao, móc, đầu gối và các phong trào khác. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy các túi đấm bốc đặc biệt với nhiều hình dạng không chuẩn bao gồm đồng hồ cát, giọt nước mắt, vồ và những người khác. Chúng tôi cũng có những chiếc túi mỏng hơn được thiết kế cho Muay Thai Boxing và những cái khác có thể bắn tường. Hầu hết các túi của chúng tôi đều được lấp đầy trước, nhưng chúng tôi cung cấp các túi mà bạn có thể lấp đầy bản thân bằng hàng dệt may, cát hoặc nước. Đây là một lựa chọn tuyệt vời cho những người muốn có một túi đặc sản thực sự tùy chỉnh.

vật phẩm 1-12 của 53

Đặt hướng giảm dần
trên một trang